Machines voor bemesting van grond

Op deze foto ziet u de machines waarmee we alle bemesting aanwenden voor zowel gras- als maisland.

  • Vervaet hydro trike met 14m³ tank en bemester van 8,4 mtr breed, voor het bemesten van grasland.
  • Trekker met 7,5m³ vacuumtank, voor een bron spuiten, sproei werkzaamheden en eventueel boompjes watergeven.
  • Trekker en 26m³ tank met bouwland bemester van 6,5 mtr breed, voor het bemesten van bouwland, ook voor mest aanvoer en wegen/bemonsteren van mest.
  • Trekker met mestcontainer van +/- 40m³, wordt gebruikt voor tussen opslag voor mest aan het land.
  • Trekker met Gilibert mest strooier van 8m³